Liberton

ПРАВИЛА АКЦІЇ

 1. Організатором акції виступає ТОВ «ЛІБЕРТОН». Організатор безпосередньо самостійно проводить акцію.
 2. Мета проведення Акції: популяризація бренду побутової техніки Liberton, привертання нових абонентів в соціальну мережу Instagram
 3. Період проведення Акції:
         3.1. Акція проходить в період, зазначеній в публікації в соціальній мережі Instagram (далі — Період проведення Акції);
         3.2 Організатор Акції залишає за собою право припиняти і відновлювати проведення Акції.
 4. Приз:
         4.1. Акційна вартість призу (виключно для цілей Акції) 1 грн. з ПДВ.
 5. Територія проведення Акції:
  5.1. Акція проводиться в соціальній мережі «Instagram» Liberton.Ua, який знаходиться за посиланням https://www.instagram.com/liberton.ua/ (далі — Територія проведення Акції).
 6. Умови участі та учасники Акції:
      6.1. До участі в Акції запрошуються та можуть прийняти участь в Акції необмежене коло повнолітніх дієздатних громадян України, які проживають на території України та в період проведення Акції виконали всі умови і правила Акції (далі – Учасник Акції), за винятком працівників та представників Організатора та будь-якої іншої компанії, залученої до проведення Акції (у разі її залучення) (з метою уникнення суб’єктивності та конфлікту інтересів);
      6.2. Організатор розуміє та приймає, що профілі в соціальних мережах потенційних учасників можуть бути псевдонімами, але власне Учасник Акції забезпечує зворотний зв’язок при намірі Організатора повідомити Учаснику Акції результати Акції. Своєю участю в Акції Учасник Акції (кожен з Учасників незалежно один від одного) підтверджують повну згоду з усіма умовами та правилами Акції, а також зобов’язуються їх виконувати. Факт участі в цьому Конкурсі означає ознайомлення і повну згоду всіх Учасників з умовами цих Правил. 
      6.3. Учасником акції стає фізична особа, яка в період проведення Акції виконала наступні умови:
          6.3.1. Протягом періоду проведення Акції підписалася чи на момент початку проведення Акції вже є підписаною на Instagram @Liberton.Ua, який знаходиться за посиланням https://www.instagram.com/liberton.ua/;
          6.3.2. Протягом періоду проведення позначила активно у коментарях друга через @.
      6.4. Серед Учасників Акції, які виконали умови 6.3.1.-6.3.2., буде розіграно приз.
 7. Переможець:
      7.1.  Переможця визначається у день закінчення акції, зазначеній в публікації в соціальній мережі Instagram;
      7.2. Переможцем може бути обрана одна особа серед усіх учасників Акції, що виконали всі умови та правила Акції;
      7.3. Визначення Переможця відбудеться за допомогою сервісу YouToGift, автоматично, серед усіх Учасників Акції;
      7.4. Учасник Акції, який не виконав умови та правила Акції, або виконав їх не в повній мірі, не може бути обраним, як Переможець;
      7.5. Організатор оголошує Переможця з іменем, яке воно є в його профілі соціальної мережі «Instagram»;
      7.6. Результати Акції будуть оприлюднені в Instagram @Liberton.Ua, який знаходиться за посиланням https://www.instagram.com/liberton.ua/.
 8. Умови отримання Призу:
      8.1. Представник Організатора зв’яжеться із Переможцем за допомогою особистого повідомлення в соціальній мережі «Instagram»;
      8.2. Ненадання Переможцем відповіді на запит представника Організатора через 30 днів після оголошення результатів акції буде означати відмову Переможця Акції від отримання Призу та проведення повторного розіграшу серед усіх учасників акції;
      8.3. Переможець може отримати приз протягом одного календарного місяця з моменту визначення переможця;
      8.4. Переможець заздалегідь повинен надіслати представнику Організатора копії свого внутрішнього паспорту громадянина України та довідки* про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер**);
  *Допускається випадок непред’явлення довідки, якщо в паспорті Переможця міститься спеціальний штамп, внесений фіскальною службою (податковим органом) із ідентифікаційним номером.
  **Якщо Переможець відмовився через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомив про це відповідний орган державної податкової служби, в його паспорті має бути наявна відповідна відмітка про наявність права сплачувати платежі без реєстраційного номера облікової картки платника податків.
 9.  Ознайомлення з умовами та правилами Акції:
      9.1. З правилами проведення Акції можна ознайомитися на сторінці офіційного сайту (https://liberton.ua/pravyla-akcii).
 10. Застереження:
      10.1. Грошовий еквівалент вартості Призу не видається;
      10.2. Переможець Акції не має права вимагати від Організатора будь-якої іншої компенсації;
      10.3. Переможець Акції не може передати право отримання Призу в рамках цієї Акції та на умовах цих Правил будь-якій третій особі;
      10.4. Отриманий Приз обміну та поверненню не підлягає;
      10.5. Організатор не несе гарантійних зобов’язань по Призу, отриманому в рамках цієї Акції та на умовах, зазначених в цих Правилах;
      10.6. У випадку наявності впливу обставин непереборної сили (форс-мажор) ця Акція на розсуд Організатора або скасовується або переноситься на інший період. До обставин форс-мажору відносяться будь-які обставини, що виникли, діють поза волею чи впливом Організатора Акції;
      10.7. Проведення цієї Акції є виключною волею та правом Організатора. Ніхто не може змусити Організатора у проведенні цієї Акції у разі прийняття рішення про її скасування, виникнення обставин непереборної сили, тощо.
 11. Персональні дані та надання згоди Учасником Акції та Переможцем Акції:
      11.1. Своєю участю в Акції Учасник Акції (кожен з Учасників) та Переможець Акції (незалежно один від одного, тобто кожен) надають Організатору згоду на обробку своїх персональних даних, у розумінні Закону України «Про захист персональних даних», та згоду здійснювати їх використання, виступати володільцем або розпорядником бази персональних даних, що утворилися в такий спосіб. Такі дані, у відповідності до вимог законодавства, що регулює правовідносини, пов’язані із захистом персональних даних є захищеними, обробляються та використовуються в рамках всіх правовідносин за умовами цієї Акції. Усі правовідносини, пов’язані із обробкою та захистом персональних даних, регулюються відповідним законодавством;
      11.2. Організатор гарантує, що персональні дані зберігатимуться та оброблятимуться у відповідності з вимогами Закону України «Про захист персональних даних»;
      11.3. Своєю участю в Акції Учасник Акції (кожен з Учасників) та Переможець Акції (незалежно один від одного, тобто кожен) підтверджують свою згоду на безкоштовне використання свого імені як його наведено в соцільній мережі Instagram;
      11.4. Якщо Організатором буде заплановано фото та/або відео-зйомка, то Учасник Акції (кожен з Учасників) та Переможець Акції своєю участю в Акції (незалежно один від одного, тобто кожен) надають Організатору таке право на проведення (організацію) ним фото- та/або відео-зйомки з участю Учасника Акції та/або Переможця в рамках Акції без будь-яких компенсацій та відшкодування;
      11.5. Учасник Акції (кожен з Учасників) та Переможець своєю участю в Акції (незалежно один від одного, тобто кожен) підтверджують і надають згоду на те, що їхні імена та фотографії можуть бути опубліковані та використані Організатором безкоштовно в будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, що стосуються Акції, в рекламних цілях засобом і методами, які не порушують чинне законодавство України;
      11.6. Будь-який Учасник Акції (кожен з Учасників) та Переможець Акції має право відмовитись від цієї згоди (що вище вказана), якщо надішле письмову відмову Організатору Акції.
 12. Інші умови:
      12.1. Організатор має право в односторонньому порядку доповнити чи змінити дані Правила;
      12.2. Будь-які зміни затверджуються наказом Генерального директора Організатора;
      12.3. Організатор не несе відповідальності за дії органів державної влади та інші незалежні від нього обставини, які можуть унеможливити виконання умов Акції;
      12.4. Організатор не вступає у суперечки, які можуть виникнути між Учасниками Акції щодо Призу;
      12.5. У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, та/або спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором. Рішення Організатора є остаточним і оскарженню не підлягає.